FAQ - NABK Skip to content

FAQ

Advies

Kan ik ook voor advies bij de NABK terecht?
De NABK geeft haar leden kostloos advies over talloze zaken, mits de advisering niet te veel tijd vergt. Als beantwoording complex is en meer tijd vraagt, wordt eerst aangegeven hoeveel tijd en welke kosten de advisering met zich meebrengt.

Contact

Amateur kunstenaar

Kan ik als amateur kunstenaar ook lid worden?
Beeldend kunstenaars kunnen lid worden van de NABK, ongeacht hun opleiding, hun discipline(s), hun leeftijd of welke andere eigenschap ook. De NABK is er voor zowel startende als gevestigde beeldende kunstenaars, academisch gevormd of autodidact, met hun werk als belangrijkste of als neven inkomen.
Aanmelden

Aanbiedingen

Kan ik zelf ook een aanbieding aan de leden voorleggen?
Ja, dat kan, als de aanbieding door de NABK wordt geaccepteerd. De belangrijkste voorwaarde voor een aanbieding is, dat deze gratis of vrijwel gratis is. Bijvoorbeeld een workshop aanbieden met 100 euro korting voor 150 euro deelnamekosten, zal niet worden geaccepteerd. Zie ook bij ‘Cadeaus.’
Cadeaus Contact

Aanbrengcadeau

Zie bij Leden/ nieuwe leden.
Leden Nieuwe leden

Abonnementen

Zie bij Tijdschriften.
Tijdschriften

Bemiddelen

Bemiddelt de NABK bij het vinden van een galerie?
De NABK kan je adressen verschaffen van galerieën en je informeren over de manier waarop je galerieën kunt benaderen.

Beroepskunstenaars

Wordt er onderscheid gemaakt tussen beroepskunstenaars en amateur kunstenaars?
Nee, elk lid heeft dezelfde rechten. Wel komt het incidenteel voor dat werk wordt beoordeeld, bijvoorbeeld of het geschikt is voor publicatie in een bepaald boek. Dan wordt het werk beoordeeld, niet de kunstenaar. Sinds 1 januari 2015 is er wel een speciale sectie binnen de NABK waar alleen beroepskunstenaars lid van kunnen worden: NABKPRO. Zie ook het aanmeldformulier.
Aanmelden

Als ik niet bij de Kamer van Koophandel ben ingeschreven, kan ik dan toch beroepskunstenaar zijn?
Ja, ook als je een relevante opleiding hebt gevolgd en de inkomsten uit de uitoefening van je beroep als kunstenaar je belangrijkste inkomsten vormen, word je bij de NABK gecategoriseerd als beroepskunstenaar.

Boeken

Hoe kan ik via de NABK mijn werk in boeken publiceren?
Elk jaar worden de leden meerdere mogelijkheden voorgelegd om met korting in boeken opgenomen te worden. Deze en alle andere aanbiedingen worden vermeld in de nieuwsbrief die de leden minimaal 1x per maand krijgen. Zie ook bij ‘Publiciteit’ en ‘Nieuwsbrief’.
Publiciteit Nieuwsbrief

Buitenland

Kunnen ook buitenlandse kunstenaars lid worden?
Ja, zij zijn ook welkom als lid. Buitenlandse leden moeten er wel rekening mee houden dat de contributie #PORTO_EUROPA# (incl. BTW) per jaar meer is, als het postadres in het buitenland (Europa) is, vanwege de hogere portikosten bij verzending van cadeaus (buiten Europa #PORTO_WERELD# meer) en dat alle communicatie altijd in het Nederlands plaatsvindt.
Aanmelden

Cadeaus

Als ik ergens geen gebruik van maak, krijg ik de waarde dan uitbetaald?
Het lidmaatschap van de NABK geeft je veel rechten en voordelen. Ook krijg je cadeaus en kan je gebruik maken van aanbiedingen. Maar als je geen gebruik maakt van een aanbieding, betaalt de NABK je de waarde niet uit. Zie ook bij ‘Nieuwsbrief’.
Nieuwsbrief

Krijg ik elk jaar dezelfde cadeaus en dezelfde boeken cadeau?
Elk jaar is het pakket aan cadeaus anders. Ook als het een kunstboek betreft in dezelfde serie als een boek van het jaar tevoren is de inhoud volledig anders. Wel krijg je elk jaar 1 à 3 kunstboeken cadeau.

Krijg ik een cadeau als ik een nieuw lid aanbreng?
Ja, zie Leden/ nieuwe leden.
Leden Nieuwe leden

Contacten

Kan ik contacten leggen met andere leden?
Gemakkelijk en op veel manieren. We noemen hier enkele:

 • Persoonlijk tijdens de kunstbeurzen waar leden aan deelnemen en/of gratis kunnen bezoeken.
  Kunstbeurzen
 • Digitaal via de contactgegevens die de leden op hun website hebben vermeld, te vinden via de ledenlijst.
  Ledenlijst
 • Op de website in de rubriek Nieuws van leden, waar je berichten gratis vermeld kunnen worden.
  Nieuws van leden
 • Via de nieuwsbrief met oproepen van leden voor leden die elke maand verschijnt.
  Nieuwsbrief

Contributie

Hoe kan de contributie zoveel minder zijn dan de waarde van alle cadeaus en kortingen?
De activiteiten van De Kunst Collega’s, waarvan de NABK er een is, worden gesponsord en financieel gesteund door mecenassen. Bovendien kan de NABK sommige zaken heel voordelig kopen, omdat grote aantallen tegelijk worden gekocht.

Diensten

Welke diensten levert de NABK?
Te veel om op te sommen. Van bemiddeling bij conflicten tot het opstellen van een verhuurcontract van kunst. Van het beoordelen van een aangeboden expositiemogelijkheid in het buitenland tot gesprekstraining, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Exposeren

Hoe kan ik mijn werk exposeren?
In de nieuwsbrieven die je als lid minimaal 1x per maand krijgt, worden je regelmatig mogelijkheden voorgelegd om je werk onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Daarin lees je ook over de Annual Dutch Art Fair (www.ADAF.nl), de Nationale Kunstdagen (www.kunstdagen.nl) en andere beurzen. Daarnaast over publicatiemogelijkheden in tijdschriften en boeken, op websites en nog meer mogelijkheden.
 ADAF  Art Eindhoven  Art Arnhem  Brabant Art Fair  Nationale Kunstdagen

Internet

Kan ik via de NABK mijn werk op internet tonen?
Ja, op NABK.nl kun je kosteloos je werk presenteren en oproepen plaatsen via je online profiel. Ook op www.allekunstenaars.nl kun je je kosteloos met je basisgegevens presenteren of, meer uitgebreid, ook met je werk, met een betaalde presentatie waarbij je lidmaatschap van de NABK recht geeft op korting.
Inloggen  allekunstenaars.nl

Galerieën

Bemiddelt de NABK bij het vinden van een galerie?
De NABK kan je informeren over de manier waarop je galerieën kunt benaderen. Ook kan je gebruik maken van een door de NABK opgestelde voorbeeld bemiddelingsovereenkomst.

Introducés

Kan ik bij bijeenkomsten en bezoeken aan kunstbeurzen en particuliere collecties introducés meenemen?
Ja, en meestal geldt voor 1 introducé dezelfde korting als voor jou als lid. Dat wil zeggen als de toegang of deelname voor jou als lid kosteloos is, betaalt ook jouw introducé in het algemeen niets.

Korting

Is er een kortingsregeling als meerdere kunstenaars zich tegelijk als lid aanmelden?
Ja, bij minimaal 5 gelijktijdige aanmeldingen geldt voor elk nieuw lid het eerste jaar een korting van € 5,- op de contributie, bij minimaal 10 gelijktijdige aanmeldingen € 10,- bij minimaal 20 gelijktijdige aanmeldingen € 20,- en bij minimaal 40 gelijktijdige aanmeldingen krijgt elk nieuw lid het eerste jaar € 25,- korting op de contributie.

Hoe krijgen de nieuwe leden de korting?
De nieuwe leden moeten van te voren met alleen hun namen (per e-mail: info@NABK.nl) aangekondigd worden, niet achteraf. De nieuwe leden melden zich vervolgens gewoon via de website met het aanmeldformulier aan. Ieder nieuw lid krijgt dan een bevestiging van het lidmaatschap waarin de verlaagde contributie wordt bevestigd.
Contact  E-mail

Kroonleden

Wat zijn Kroonleden?
Kroonleden zijn kunstenaars die lid zijn van de NABK en een grote landelijke bekendheid genieten. Vaak bieden zij hun expertise aan de leden aan. Je kunt hen bij verschillende gelegenheden ontmoeten.

Kunstbeurzen

Zie exposeren, toegangskaarten en introducés.
Exposeren Toegangskaarten Introducés

Leden/ nieuwe leden

Als ik een bevriende kunstenaar als lid aanbreng, krijg ik dan een cadeau?
Ja, dan krijg je een cadeau.

Wat moet er gebeuren zodat je jouw cadeau krijgt?
Jouw bevriende kunstenaar meldt zich gewoon aan via de website van de NABK (www.NABK.nl/aanmelden/) en vermeldt op het aanmeldingsformulier bij -anders, namelijk-: ik ben lid geworden door lid . . . en dan jouw naam. Stuur je ons dan ook een bericht met de naam en het e-mailadres van het nieuwe lid? Dan krijgt je van ons een bedankje.
Aanmelden

Lid

Zie ‘Leden’, ‘Lidmaatschapskaart’ en ‘Amateur kunstenaar’.
Leden Lidmaatschapskaart Amateur kunstenaar

Lidmaatschapkaart

Krijg ik als lid een lidmaatschapskaart?
Als lid krijg je een persoonlijke account op NABK.nl met daarin een digitaal bwijs dat je kunt tonen om te laten zien dat je lid bent.

Lidmaatschapsreglement

Waar vind ik het lidmaatschapsreglement?
Je vindt het lidmaatschapsreglement via onderstaande buttons.
Zilveren en Gouden leden NABKPRO leden

Logo

Mag ik het logo van de NABK gebruiken en bijvoorbeeld op mijn website plaatsen?
Ja, dat mag je als je lid bent van de NABK. Je kunt er ook een link van maken zodat mensen die op het logo klikken op de website van de NABK komen. Als je niet weet hoe dat moet, kunt je ook onder het logo de domeinnaam www.NABK.nl vermelden.

Nieuwsbrief

Hoe vaak verschijnt de nieuwsbrief?
In de regel verschijnt de nieuwsbrief met aanbiedingen, cadeaus en voordeel, 1 keer per maand, rond de 5e van de maand. Soms verschijnt een extra nieuwsbrief.

Opzeggen

Hoe zeg ik mijn lidmaatschap op?
Je kunt je opzegging op elk moment doorgeven via je online account of per e-mail. Leden zijn ‘doorlopend’ lid van de NABK en het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Vanaf november vinden er werkzaamheden plaats voor je lidmaatschap van het volgende jaar en worden er al kosten voor je gemaakt. Om die reden ligt de uiterlijke opzegdatum jaarlijks op 1 november. Zonder opzegging voor 1 november, wordt het lidmaatschap automatisch in januari met een jaar verlengd. Bij opzegging gedurende het jaar voor 1 november, eindigt het lidmaatschap hetzelfde jaar op 31 december. Bij opzegging na 1 november, eindigt het lidmaatschap per 31 december van het daarop volgende jaar. Maar we hopen en verwachten dat je veel plezier van je lidmaatschap zult beleven en vele jaren lid zult blijven, zoals nu al ruim 2.500 kunstenaars enthousiast lid zijn.
 Mijn NABK  Email sturen NABK adresgegevens

Persbericht

Kan ik hulp krijgen bij het opstellen van een persbericht?
Bij een van de seminars die de leden met korting kunnen volgen, wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eigenschappen, die een goed persbericht kenmerken, het opstellen van persberichten, het adressenbestand en de andere contacten met de pers. Zie ook bij diensten.
Diensten

Publiciteit

Krijg ik als lid van de NABK ook extra publiciteit?
Ja, op verschillende manieren brengt de NABK haar leden en het werk van haar leden onder de aandacht van het grote publiek. Onder andere met boeken, exposities en op internet. Deze mogelijkheden zijn al actueel, op afzienbare termijn zullen daar publicaties in tijdschriften en nieuwsbrieven aan toegevoegd worden. Zie ook ‘Exposeren’.
Exposeren

Reglement

Zie ‘Lidmaatschapsreglement’.
Lidmaatschapsreglement

Sponsoring

Sponsort de NABK ook activiteiten?
Ja, het NABK Kunstenaarsfonds geeft activiteiten waarbij minimaal 30 kunstenaars zijn betrokken onder bepaalde voorwaarden financiële en andersoortige steun.  Kunstenaarsfonds

Tijdschriften

Wanneer krijg ik een abonnement op een kunsttijdschrift?
Tegelijk met de bevestiging van je lidmaatschap krijg je de mogelijkheid aangeboden een volledig kosteloos abonnement te nemen op:

Daarnaast kun je met een kleine bijdrage een abonnement nemen op:

Stuur hiervoor een bericht naar info@NABK.nl met je keuze.
 E-mail sturen

Ik heb al een (betaald) abonnement op Kunstenaar Magazine. Kan ik dat omzetten naar het gratis abonnement via de NABK?
Dat kan. Stuur hiervoor een bericht naar info@NABK.nl met je verzoek.
 Email sturen

Wanneer krijg ik het eerste tijdschrift van mijn abonnement?
Kunstenaar Magazine (www.kunstenaar.nl) verschijnt elke twee weken digitaal en ontvang je per e-mail vanaf het moment dat je je hebt aangemeld voor het abonnement (je ontvangt na je aanmelding bij de NABK instructies). De tijdschriften van de andere abonnementen verschijnen in verschillende maanden. En ook verschijnen niet alle tijdschriften even vaak per jaar. Je ontvangt het tijdschrift vanaf de eerstvolgende editie. Misschien moet je even wachten op het eerste nummer, maar je abonnement loopt altijd een vol jaar (twaalf maanden), ook als je je lidmaatschap van de NABK eerder zou opzeggen.
 Kunstenaar Magazine

Toegangskaarten

Wanneer krijg ik toegangskaarten voor kunstbeurzen?
In de nieuwsbrieven worden regelmatig gratis toegangskaarten of toegangskaarten met korting voor kunstbeurzen aangeboden.

Trainingen

Kan ik bij de NABK trainingen volgen? In samenwerking met andere partijen kunnen verschillende trainingen en seminars gevolgd worden, vaak met aanzienlijke kortingen.

Verplichtingen

Ben ik bij de NABK verplicht aan dingen mee te doen, zaken af te nemen of in te schrijven op activiteiten, bijvoorbeeld?
Je bent niets verplicht. Alle cadeaus, aanbiedingen, activiteiten, enzovoorts, worden je vrijblijvend voorgelegd. Je bent volledig vrij zelf te bepalen of je ergens gebruik van wilt maken of niet.

Website

Kan mijn werk op de website gepubliceerd worden?
Je werk kan op allerlei manieren onder de aandacht van het grote publiek gebracht worden. Zo heb je als lid een persoonlijke online account op NABK.nl waarop je jouw gegevens kunt publiceren, een profieltekst kunt plaatsen, afbeeldingen van je kunstwerken kunt plaatsen, oproepen kunt plaatsen en van nog veel meer andere services gebruik kunt maken. Kunstliefhebbers vinden jouw profiel via de ledenlijst op NABK.nl.