Zoals je zult weten, is rechtstreekse verkoop van een kunstwerk belast met 9% BTW. Onder rechtstreekse verkoop wordt verstaan de verkoop door de kunstenaar direct aan de consument/ koper. Als je een kunstwerk aan een intermediair verkoopt, die het vervolgens aan een consument verkoopt, is de eerste verkoop belast met 9% en de tweede verkoop met 21% BTW.

Hoe zit dat met aanverwante artikelen? Materialen zijn met 21% BTW belast. Dat geldt voor lijsten, ophangmaterialen, verf, penselen, beitels, klei, enzovoorts. De inkoop (kosten) van deze zaken is wel aftrekbaar van je verkoop (omzet). Zodra je verf is verwerkt in het schilderij of de lijst om het kunstwerk zit, is het geheel belast met 9% BTW. Dus een kunstwerk met lijst is belast met 9% BTW.

Disclaimer: adviezen worden naar beste weten verstrekt. Onder geen beding kan de verstrekker van de adviezen verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van opvolging van de adviezen.